A més de la molta programació d’activitats que generen els diferents grups i associacions del centre i de les que porten a terme les associacions i projectes externs que en fan us de l’equipament, el Ton i Guida, com a tal, genera un programa propi d’activitats. L’elaboració i execució d’aquest programa corre a càrrec de la Comissió de Programació. Aquest és l’òrgan de participació del Centre Cultural Ton i Guida que, amb l’ajut de l’equip tècnic, s’encarrega de captar, valorar i programar propostes socials i culturals per dur a terme dins i fora de l’equipament. La comissió està oberta a les propostes de nous serveis o activitats i fomenta entre els grups la demanda d’activitats per incorporar-los al programa.

La Comissió de Programació treballarà per tal de:

  • Vetllar per la qualitat de la programació del Ton i Guida

  • Ser una eina de dinamització intercultural
  • Difondre la cultura catalana

  • Potenciar els diferents recursos culturals del barri

  • Donar a conèixer altres projectes del barri i de la zona

  • Fer protagonistes de la programació a les diferents entitats del Ton i Guida

  • Ser part activa del programa d’activitats socioculturals i festes del barri.

  • Facilitar la producció d’activitats, exposicions, espectacles per part dels propis grups i acompanyar i donar suport en el procés de creació, producció i difusió.