L’escola Ton i Guida va néixer el 15 de setembre de 1962 de la mà de la pedagoga M Antonia Canals, aquesta va ser una escola activa pionera de la renovació pedagògica dels cinquanta a Catalunya i que esdevingué un testimoni del capgirament sociopolític i pedagògic que va marcar el nostre país els anys setanta.

Roser Solà, L’escola Ton i Guida, ed. 62.

El projecte

El projecte del Centre Cultural Ton i Guida neix l’any 1993, quan les entitats del barri, seguint els valors que van guiar a l’antiga escola, ens plantegem reivindicar els locals de l’escola Ton i Guida, quan se sap que aquesta es fusiona, el setembre de 1994, amb una altra escola també del barri, la de Pla de Fornells.

Traslladada l’escola i restant ja buit l’edifici, les entitats vam negociar amb el Districte de Nou Barris la cessió dels locals com a lloc de reunió i activitat de les associacions i entitats del barri. Al cap d’uns mesos l’ajuntament ens dóna les claus, el permís per portar a terme activitats i es continua fent càrrec del pagament de l’aigua i el llum.

El local necessitava una rehabilitació i adaptar-se a fons per a la nova funció. Les entitats vam formar una coordinadora que va començar a treballar en un futur projecte alhora que utilitzàvem l’edifici com a lloc de reunions, per fer tallers i activitats, xarxes d’intercanvi de coneixements, magatzem del comitè de solidaritat amb Nicaragua…

L’any 1998 el Districte en fa una remodelació parcial i trasllada la seu del Kasal de Joves a les dues plantes inferiors de l’edifici, amb entrada pel carrer Vidal i Guasch. El Kasal fins aleshores estava ubicat als baixos llogats per l’Ajuntament al núm. 7 del carrer Vidal i Guasch.

Durant vuit anys s’utilitzà l’espai en condicions precàries i sense cap tipus de subvenció global. Per fi, l’any 2002, es signa com a Plataforma d’Entitats de Roquetes el projecte de rehabilitació del Ton i Guida com a casal de barri. Durant aquests anys es va definint el projecte d’autogestió que es presenta en una primera fase l’any 2000 i en una segona actualitzat al 2002.

Des d’aquell moment, la Plataforma d’Entitats de Roquetes participa en la el·laboració i seguiment del projecte que l’Ajuntament encarrega a l’arquitecte Ramon Casanova.

14 de maig de 2006: Inauguració del nou Ton i Guida

Al gener de 2006 comença el procés de traspàs de l’activitat del centre cívic Via Favència al nou Centre Cultural Ton i Guida, on també es realitzaven les activitats generades per les entitats, donant-se així una forma de cogestió ajuntament/iniciativa ciutadana. El 14 de maig de 2006 s’inaugurà oficialment el centre, aquest va ser un any de transició que donà