Està ubicat a l’entrada de l’edifici, al vestíbul. En primer lloc es pretén donar a conèixer els espais, associacions, equipaments, recursos i activitats que la ciutadania pot trobar al propi equipament i al barri. Considerem també molt important informar d’altres serveis, recursos i activitats tant de Nou Barris com de la resta de la ciutat, que puguin interessar als veïns i veïnes de Roquetes. Sempre que l’equipament sigui obert, la informació exposada es veurà reforçada per la presència d’algun treballador de l’equip de gestió, que serà físicament present a l’espai de trobada per donar resposta als interessos informatius dels ciutadans.

EL SERVEI D’INFORMACIÓ ÉS PLANTEJA A PARTIR DE:

Amb agenda mensual de les activitats del mes a l’equipament i de les més destacades del barri. S’invita als grups a que incorporin ells mateixos en aquesta agenda gegant les seves activitats i la facin servir com a agenda col·lectiva.

Aquesta es pot donar tant presencialment, per telèfon o via correu electrònic.

Del Toni Guida i dels grups i associacions que hi tenen la seu.

tant del barri i districte, com de la ciutat, fent especial incidència amb recursos i serveis per la inserció laboral i aquells que s’adrecen als nouvinguts i col·lectiu de dones. És seguirà mantenint estreta coordinació amb el programa de treball als barris de Barcelona Activa i amb la xarxa Nou Barris Acull, de la qual formem part.