El model de gestió ciutadana del Ton i Guida ens acosta a l’objectiu d’aconseguir que els veritables protagonistes de la participació i la producció cultural de proximitat participin de la gestió i esdevinguin actors directes en l’organització de l’equipament i en la gestió dels recursos públics.

Des de l’any 2007 la gestió del centre s’ha portat a terme mitjançant una subvenció concedida per l’Ajuntament a la Plataforma d’Entitats de Roquetes (associació de segon nivell que agrupa a les associacions més representatives del barri i que des d’un primer moment ha orientat la gestió del Ton i Guida) des d’una metodologia que pretén fomentar la participació horitzontal de les entitats i dels veïns i veïnes, i que es concreta organitzativament en diferents espais de participació oberts en qualsevol moment a noves incorporacions:

Anomenem Assemblea General a les dues trobades obertes que es fan a final de curs i a final d’any. Una d’elles, l’assemblea del juny, està especialment dedicada als grups. Són un espai obert en el qual poden participar tots els usuaris/es de les activitats del Ton i Guida i els membres dels col·lectius que en formen part, un espai que permet la participació de persones que no ho fan als espais de participació de caràcter més regular. Serveix per valorar la marxa del projecte y fer propostes per la millora.

Format per les entitats i grups ubicats a l’edifici del Ton i Guida i l’equip de treballadors i treballadores. És plantegen 2 reunions ordinàries anuals i es l’òrgan de coordinació i de gestió del dia a dia i de les qüestions més pràctiques del centre. El present projecte pretén seguir reforçant la implicació de totes les entitats i augmentar la seva participació per tal que aquesta estructura de gestió interna representi la pluralitat d’entitats i persones que participen del Projecte Ton i Guida.

Com l’anterior, també ja en funcionament els últims anys. Composada per persones voluntàries, la persona de l’equip tècnic referent de la programació i el coordinador. És faran reunions mensuals i està pensada com l’òrgan de participació que s’ha d’encarregar del programa d’activitats del centre. Que està fonamentat en els següents criteris:

– Ser una eina de dinamització intercultural

– Difondre la cultura catalana

– Potenciar els diferents recursos culturals del barri

– Donar a conèixer altres projectes del barri i de la zona

– Fer protagonistes de la programació a les diferents entitats i veïns i veïnes habituals del Ton i Guida

– Incorporar dones nouvingudes al barri en l’organització o la realització d’activitats de caràcter general.

– Prendre part com a Centre Ton i Guida, i fomentar la participació del major nombre possible de grups i associacions en les activitats culturals i festes del barri.

Els divendres del Ton i Guida consisteix en un programa d’espectacles de petit format que, per norma general, es porta a terme al vestíbul del centre el 2n i el 4t divendres de cada mes. Existeix un grup de persones que, coordinadament amb la comissió de programació i amb el suport de l’equip tècnic, són els

responsables de portar a terme l’activitat. La seva participació és dona en tots els aspectes: recerca, estudi i selecció de propostes a programar, control del pressupost d’aquesta activitat, adequació de l’espai, etc.

El Ton i Guida compta amb una vuitantena de persones que col·laboren assíduament en tasques que faciliten i milloren tant la gestió com la realització de les activitats. Aquestes persones estan organitzades en grups segons el tipus de servei per al què s’ofereixen: manteniment de l’equipament i petites reparacions, consergeria matins, costura, suport a activitats, feines puntuals, tècnics de so, comptabilitat, participació en reunions i coordinacions de barri i voluntariat en general.