Pretenem que el Ton i Guida segueixi essent un referent al barri en el qual, entitats, grups i veïns vegin un espai proper i accessible al que poder recórrer i del que poder fer ús per portar a terme activitats i serveis d’interès per als veïns i veïnes de Roquetes. Per tant, prioritzant sempre la cessió en funció de l’interès públic, i sempre que es tingui disponibilitat, es posaran a disposició i es cediran els espais i la infraestructura a col·lectius formals i informals o a veïns i veïnes perquè hi puguin portar a terme activitats d’interès social o cultural.

NOTA: La cessió de l’espai està subjecta a la disponibilitat. Un cop enviat el formulari, trucar al centre Ton i Guida (933548721) per a gestionar la sol·licitud. La reserva no es farà efectiva fins a rebre una confirmació per part de l’equip tècnic del Ton i Guida.

Vestíbul

 • Aforament: 11

 • Espai: 45 m2

 • Usos: Xerrades, Espectacles
 • Materials: Pantalla, Projector, Escenari, Cadires, Taules.

 • Altres:

Sala Tin-Tín

 • Aforament: 4

 • Espai: 20 m2

 • Usos: Reunions i Tallers.

 • Materials: Taules, Cadires, Pissarra.

 • Altres:

Sala Informàtica

 • Aforament: 14

 • Espai: 30 m2

 • Usos: Per a fer ús dels ordinadors.

 • Materials: Ordinadors, Projector, Pissarra.

 • Altres: No es permet menjar ni beure. No es permet encendre foc, encens, espelmes, …

Sala Mafalda

 • Aforament: 8

 • Espai: 35 m2

 • Usos: Reunions i Tallers.

 • Materials: Taules, Cadires, Pissarra.

 • Altres:

Sala Astèrix

 • Aforament: 15

 • Espai: 40 m2

 • Usos: Tallers.

 • Materials: 5 Lliteres Massatges, Equip de so.

 • Altres:

Sala Serrallonga

 • Aforament: 6

 • Espai: 30 m2

 • Usos: Reunions, Tallers.

 • Materials: Taula, Cadires, Pissarra, Equip de so.

 • Altres: No es permet menjar ni beure. No es permet encendre foc, encens, espelmes, …

Sala Gran

 • Aforament: 23

 • Espai: 75 m2

 • Usos: Tallers de moviment, Espectacles, Assajos arts escèniques.

 • Materials: Màrfegues, Equip de so, Paret de mirall, Cortines (teló).