Pretenem que el Ton i Guida segueixi essent un referent al barri en el qual, entitats, grups i veïns vegin un espai proper i accessible al que poder recórrer i del que poder fer ús per portar a terme activitats i serveis d’interès per als veïns i veïnes de Roquetes. Per tant, prioritzant sempre la cessió en funció de l’interès públic, i sempre que es tingui disponibilitat, es posaran a disposició i es cediran els espais i la infraestructura a col·lectius formals i informals o a veïns i veïnes perquè hi puguin portar a terme activitats d’interès social o cultural.

NOTA: La cessió de l’espai està subjecta a la disponibilitat. Un cop enviat el formulari, trucar al centre Ton i Guida (933548721) per a gestionar la sol·licitud. La reserva no es farà efectiva fins a rebre una confirmació per part de l’equip tècnic del Ton i Guida.