A més de ser un referent al barri en quant a espai proper i accessible, el Ton i Guida és un banc de recursos per a entitats i grups del barri que pretenen dur a terme la seva activitat o servei en benefici de Roquetes. És per això que posem a la disposició de les entitats i grups del barri un servei de cessió de material. En aquest procés de cessió, s’intentaran establir acords de col·laboració amb qui es cedeixi el material per tal d’implicar-los i treballar conjuntament en la dinàmica del propi equipament i/o en la dinamització sociocultural del barri. Si això no és possible s’hauran de pagar els preus públics corresponents. Sempre però, l’assignació i la gestió de la cessió de material recaurà en la persona de l’equip tècnic referent d’aquest tema.

NOTA: La cessió de material està subjecta a la disponibilitat. Un cop enviat el formulari, trucar al centre Ton i Guida (933548721) per a gestionar la sol·licitud. La reserva no és efectiva fins a rebre una confirmació per part de l’equip tècnic del Ton i Guida.