Principalment aquest servei es facilita amb el condicionament del vestíbul d’entrada a l’edifici, que és el primer espai que troba el ciutadà quan entra al Ton i Guida. El fet que una de les parets del vestíbul estigui preparada per fer petites exposicions amb focus i un sistema de guia per penjar quadres, i per ser aquest l’espai més transitat, pensem que el vestíbul és l’espai ideal on fer les exposicions.

  • Espai per a exposicions obert a les iniciatives creatives i/o d’interès sociocultural de les entitats, o d’artistes interessats a difondre la seva obra.

  • Espai de lectura i consulta de diaris, premsa local i revistes.

  • Expositors, plafons informatius i espais habilitats per difondre informació cultural i social de Nou Barris i de la ciutat que pugui resultar d’interès als veïns i veïnes del barri.

  • Tauletes i cadires petites pensades com a espai pels nens i nenes que acompanyen els adults que venen al Ton i Guida.

  • Màquina de cafè.