ENLLAÇOS

Navega i informa’t de diferents equipaments i serveis que pots trobar al voltant del TON i GUIDA.

Centre d'Átenció Primària Roquetes-Canteres

Ambulatòri

Tlf: 93 276 80 68

Més info

INFORMACIÓ A LA DONA

Punt Òmnia Verdum – Grup Muntanyès

Tlf: 93 276 17 66

Més info

Serveis socials

Tlf: 936197311

Més info

Associació Lola No Estás Sola

Tlf: 93 171 79 16

Contacte:   info@lolanoestassola.org

Més info

Educadores de Carrer

Més info

Punt Info Jove Les Basses

Email: info@lesbasses.org

Tlf: 93 256 36 00

Més info

9 Barris Acull

Email info@9bacull.org

Tlf: +34 93 276 89 96

Més info

Radars

Tlf: 932 915 884

Contacte:  radarsgentgran@bcn.cat

Més info

Centre LGTBI

mail: info@centrelgtbibcn.org

tlf: 93 880 51 11

Més info

Barcelona Activa

tlf: 900 533 175

Més info

Xarse

Més info

Tastet Oficis

Telf.: 93 359 65 72 / 677 189 606 / 666 290 943

Contacte: tastetoficis2013@gmail.com

Més info

Oficina Habitatge de Nou Barris

Més info

Associació 500x20

Més info

Sindicat Habitatge Nou Barris

Contacte: habitatge9b@gmail.com

Més info

Kasal de Joves de Roquetes

Tlf: 93 276 92 71

Contacte: kasalroquetes@gmail.com

Més info

Coordinadora Cultural de 9 Barris

Contacte: coordinadoracultural@gmail.com

Tlf: 93 353 86 44 / 93 350 94 75

Més info

Biblioteca les Roquetes

Més info

Ateneu 9 Barris

Contacte: info[@]ateneu9b.net

Tlf: 34+ 93 350 94 75

Més info

Casal Infantil de Roquetes

Més info

MIJAC

Contacte: roquetesmijac@gmail.com

Tlf: 652721744

Més info

Castell Torre Baró

Contacte: castell_torrebaro@bcn.cat

Tlf: 664 04 40 79

Més info

Casal de les Persones Grans de

Contacte: inforoquetes@esport3.org

Tlf: 933 53 48 92

Més info

IE Antaviana

Contacte: a8075657@xtec.cat

Tlf: 933 53 87 93

Més info

Kasal de Joves

Tlf: Primaria. 933546504 / Secundaria. 932809105

Més info

Centre de Formació d’Adults Paulo Freire

Contacte: cfafreire@xtec.cat
Tlf: 93 353 44 19

Més info

Escola Bressol Pla de Fornells

Més info

Escola Bressol El Torrent

Més info

Consorci de Normalització Lingüística

Contacte: noubarris@cpnl.cat

Tlf: 933590600

Més info

Xarxa de Suport de Roquetes

Contacte: Xarxasuportroquetes    @gmail.com

Més info

Associació de Veïnes de Roquetes

Contacte: avvroquetes@hotmail.com

Tlf: 933596572

Més info

Arxiu Històric

Més info

Pla Comunitari de Roquetes

Contacte: placomunitariroquetes     @gmail.com

Tlf: 933596572

Més info

Mercat de Montserrat

tlf: 93 354 72 39

Més info

Perifèria Nou Barris

Contacte: periferica9b@paremanel.org

Més info

Fundació Pare Manel

Contacte: comunicacio@paremanel.org

Tel: 932 761 766

Més info

Nou Barris Conviu

Contacte: noubarrisconviu@gmail.com

Associació de Comerciants de Roquetes

Contacte: acroquetes@gmail.com

Tlf: 933541983

Més info